Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Strona kandefer.com prowadzona jest przez przedsiębiorcę Roberta Kandefera prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG, NIP 684 109 91 70.
2. Administratorem danych osobowych jest firma przedsiębiorcy – Robert Kandefer.
3. Kontakt z administratorem możliwy jest drogą mailową: firma@kandefer.com

Podstawa prawna

4. Dane osobowe osób zostawione za pośrednictwem strony kandefer.com przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
5. Przetwarzane są wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
6. Każda osoba ma prawo wglądu do zakresu przechowywanych danych i ma prawo:
– do bycia zapomnianym
– do przenoszenia danych
– do ograniczenia przetwarzania
– do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy przedsiębiorcą Robert Kandefer a eXp Poland Sp. z o.o., przedsiębiorca wykonuje na rzecz eXp oraz na rzecz klientów eXp czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomości.
W związku z tym dane osób zaintersowanych współpracą w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomości zostaną przekażą do eXp i będą przetwarzane zgodnie z Polityka Prywatności eXp Poland Sp z o.o.

Warszawa, 03.01.2022