Świadectwo charakterystyki energetycznej

W dniu 28 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie
– Ustawy O charakterystyce energetycznej budynków oraz
– Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. poz. 2206).
Jest to nowelizacja:
– Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków;
– Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane.

Celem zmian było:
– dostosowanie przepisów krajowych do przepisów unijnych;
– poprawa już istniejących regulacji;
– zachęcenie do wznoszenia budynków o jak najwyższych parametrach cieplnych;
– zmiany o charakterze porządkowym (m.in. kary za nie przekazanie świadectwa).

Kara grzywny
Art.  41. 
1. Kto…
3) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 1,
– podlega karze grzywny.
(max 5000 zł)

Przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcy lub najemcy
Art.  11.  

1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy:
1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.

Komentarz autora:
Z Art. 11 wynika, że świadectwo charakterystyki energetycznej przekazywane jest w transakcji sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części. I kto tego nie zrobi podlega karze grzywny. A to oznacza, że można sprzedać lub wynająć budynek, lokal bez posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Trzeba być jednak świadomym ewentualnych konsekwencji z tym związanych. Moim Klientom zalecam, aby zlecili uprawnionej osobie wykonanie św. ch. en.

Na podstawie Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków:
Definicja charakterystyki energetycznej
Art. 2. pkt. 3

Charakterystyka energetyczna to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Treść świadectwa charakterystyki energetycznej
Art.  10.  
1. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:
1) dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;
2) charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
3) zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
4) oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej:
Art. 3

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:
1. Zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2. Zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3. Wynajmowanego.

Informacje podawane w ogłoszeniu lub reklamie zbycia lub najmu budynku
Art.  13.  

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie podają w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących zbycia lub najmu budynku lub jego części wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2, wyznaczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15.

Kto może sporządzić świadectwo.
Świadectwo może być sporządzone przez osobę, która znajduje się w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz taki prowadzony jest przez właściwego ministra i dostępny jest tutaj: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/wykazy

Do sporządzenia świadectwa dla lokalu potrzebne są następujące informacje:
– adres lokalu
– zdjęcie budynku z zewnątrz
– powierzchnia użytkowa mieszkania
– rok oddania bloku do użytku
– źródło ogrzewania i ciepłej wody np. kotłownia gazowa, sieć ciepłownicza
– opis przegród budowlanych (ściana zewnętrzna, strop wewnętrzny, dach/stropodach w tym grubość izolacji termicznej) – dane z projektu lub spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej
– rzut mieszkania – może być w zasobach spółdzielni lub wspólnoty, jeżeli brak to długość ścian zewnętrznych mierzona od wewnątrz
– okna: z którego roku, wymiary (około) i od jakiej strony świata
– wysokość pomieszczeń (średnia)
– które piętro

Do sporządzenia świadectwa dla domu potrzebne są następujące informacje:
– adres budynku;
– rok oddania do użytku;
– zdjęcie budynku od frontu (jedno);
– źródło ogrzewania i c.w.u model i nazwa kotła/pompy + moc fotowoltaiki (jeżeli jest)
– rodzaj wentylacji.
Z projektu:
– zdjęcie lub scan strony z powierzchniami;
– rzuty kondygnacji;
– przekrój A – A z opisem warstw/przegród budowlanych;
– jeśli są odstępstwa od projektu to proszę opisać np. ściana zewnętrzna Porotherm 25 PW + styropian 15 cm, strop: żelbetonowy 16 cm, styropian 5 cm, wylewka 5 cm, dach wełna mineralna 25 cm, podłoga;
– współczynniki U okien i drzwi zewnętrznych;
– lambda styropianów i wełny.

Posted in Nieruchomości, Prawo budowlane.

Witaj na moim blogu! Jestem przedsiębiorcą z pasją do nieruchomości. Moja misja to pomagać Klientom w realizacji ich marzeń o idealnym domu, doskonałej inwestycji czy wymarzonej przestrzeni biznesowej.